05 de juliol 2016

MAKING ÀFRICA, AL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA

Making Àfrica. CCCB 2016

Mentre els lleons no tinguin
els seus propis historiadors,
 els relats de caça
sempre glorificaran els caçadors.
CHINUA ACHEBE, escriptor nigerià. 
Entrevista a «The Paris Review», 1994


L'exposició Making Àfrica proposa exemples que mostren que els dissenyadors gràfics i els artistes plàstics contemporanis contribueixen a oferir una visió que trenca els tòpics preconcebuts del continent. A la dimensió política inherent a aquestes obres s'hi afegeix la dimensió social. Parteix de les visions d'autors i d'artistes i intel·lectuals arrelats a l'Àfrica i la seva diàspora, sense amagar les desigualtats que condicionen la seva realitat. Una sèrie d'entrevistes amb teòrics i professionals que es pregunten si existeix de debò un disseny africà i com podríem redefinir els termes de reciclatge o d'informalitat. L'exposició ajuda a ampliar la nostra imatge de l'Àfrica.

Vestit d'espart

En el món pel qual viatjo,
em construeixo constantment.
FRANTZ FANON
Peau noire, masques blancs, 1952
No mirem cap a l'est ni cap a l'oest,
mirem cap endavant.
KWAME NKRUMAH, president de Ghana
discurs pronunciat a Accra, 1960
Setial elaborat amb armes. Making Àfrica.

Exposició oberta fins al 28 d'agost