05 de març 2016

IRRATIONAL MAN, DE WOODY ALLEN


Irrational Man, Woody Allen, 2015
Els protagonistes que ha triat Woody Allen per aquesta història que arrenca previsible a més no poder, tenen química, però la noia queda en segon lloc. L'assumpte s'explica, es desenvolupa i es resol a través de la veu en off d'Abe Lucas (Joaquin Phoenix), un professor de filosofia en plena crisi existencial, absort en el seu turment, enfonsat en dubtes, que no troba sentit a la vida ni quan s'enamora d'una de les seves alumnes (Emma Stone), les impressions de la qual respecte al professor també ens arriben en off. Tres quarts de pel·lícula sense relleu fins que un gir dramàtic amb delicte inclòs remou valors en l'espectador en contrast a la banalització del mal que veiem a la pantalla. 7/10