20 de març 2010

THE OPERA SHOW

The Opera Show
Direcció: Mitch Sebastian. Teatre Victòria, Barcelona
Anem al Teatre Victòria per The opera show, un recital d'òpera, amb vint àries famoses dramatitzades. És un espectacle brillant tant pel que fa a les interpretacions com a la posada en escena i a les coreografies. Es presenta en tres actes, emmarcats en un ambient diferent per a cadascun.
El primer acte és molt vistós de caracterització i de vestuari, i s'inicia amb el duet "Papageno, Papagena" de La fauta màgica, de Mozart i es clou amb la cançó napolitana "O sole mio". El segon, s'inscriu en un ambient intimista i tràgic de la Segona Guerra Mundial. Els personatges han canviat el vestuari luxós i les màscares de festa per una caracterització realista. S'inicia amb "O mio babbino caro", de Gianni Schichi, de Puccini i es clou amb "Caro Nome", de Rigoletto, de Verdi. El tercer acte m'ha agradat en especial perquè hi és molt present la fusió entre la música clàssica i l'electrònica amb base de rock. Ha arrencat l'entusiasme dels assistents l'ària de la Reina de la Nit de La flauta màgica, de Mozart, amb acompanyament de guitarra elèctrica i violí. També ha estat molt interessant els passos de claqué amb què s'ha arrodonit la "Tocata i fuga en D menor", de Bach.
Dues hores i mitja ben aprofitades. Només hi ha una objecció: entenc que els divuit intèrpretes han de canviar totalment de caracterització, però les pauses dels intermedis es fan eternes.