05 de març 2010

Les cartes de Van Gogh

La correspondència del pintor postimpressionista Vincent van Gogh amb familiars i amics, que fins ara havia estat estudiada i analitzada en circuit acadèmic, ara es pot consultar en un sol espai a internet elaborat pel Museu Van Gogh d'Amsterdam i el Huygens Institute. Des de l'enllaç Vincent van Gogh. The Letters, es pot tafanejar pel contingut de nou-centes cartes escrites o rebudes per l'artista neerlandès. Cada carta es presenta en format facsímil i digital, amb la traducció en anglès, i amb les anotacions i il·lustracions originals que hi va fer el mateix pintor. Entre els destinataris de les cartes hi ha els pares, el seu germà Theo, Émile Bernard i Paul Gauguin.

L'important en literatura, en les arts, és el to—és a dir, l'estat interior sensible de l'escriptor
o de l'artista en el moment de pintar o d'escriure.
JOSEP PLA, OC 12, 130.