23 de març 2010

Exhumació de les restes de Pere II

La notícia de l'exhumació de les restes del rei Pere II, dit el Gran, amb finalitats científiques, forneix recursos digitals actualitzats per ensenyar història i literatura medievals.
El rei Pere II, el Gran (València 1240-Vilafranca del Penedès 1285) era fill de Jaume I, el Conqueridor i de Violant d'Hongria. Rei d'Aragó, rei de València, comte de Barcelona (1276-1285) i rei de Sicília (1282-1285). Per la seva conquesta militar del Regne de Sicília, el 1282, es va fer cèlebre la frase de l'almirall Roger de Llúria, on afirmava que cap peix no gosaria solcar el Mediterrani, si no portava a la cua un escut o un senyal del rei d'Aragó:
  • "Ne sol nom pens que galera ne altre vexell gos anar sobre mar, menys de guiatge del rey d'Arago; ne encara no solament galera, ne leny, mas no creu que nengun peix se gos alçar sobre mar, si o porta hun escut o senyal del rey d'Arago en la coha, per mostrar guiatge de aquell noble senyor, lo rey d'Arago e de Cecilia." Crònica de Bernat Desclot
El rei va ser enterrat en un sepulcre al monestir cistercenc de Santes Creus. (Cliqueu aquí i feu zoom sobre la imatge per veure'n els detalls.) És l'única tomba d'un rei de la Corona d'Aragó que no ha estat profanada. Ara, coordinat pel Museu d'Història de Catalunya se n'han exhumat les restes i seran objecte d'investigacions científiques. Les primeres informacions confirmen que el rei Pere va ser enterrat amb l'hàbit de monjo, tal com diu la Crònica de Bernat Desclot, 1288:
  • "Quan fo mort aquest noble rei En Pere d'Aragó, ajustaren-se a la cambra on jaïa tots los prelats, e los barons e els rics-hòmens de la terra, mogueren aquí lo major plor e lo major dolque anc hom veés, que greu cosa e dura seria de retraer e de recomptar lo dol e lo plor que menaren aquí bisbes, e abats, e prelats, e comtes, e barons, e rics-hòmens e cavallers de la terra, e hòmens d'orde e de religió. Enaprés empararen-se del cors l'abat e los monges de Santes Creus, on havia en sa vida sa sepultura eleta aquell noble rei d'Aragó, e banyaren-lo, e adobaren-lo e vestiren-lo així com a monge; e hac hom una caixa e folrà-la hom dins e defora de bell presset vermell, e mès hom llaïns l'honrat cors del rei d'Aragó. E ab gran honor trasc-l'hom de Vilafranca e portaren-lo rics-hòmens e cavallers al coll tro sus que foren al monestir de Sentes Creus." Crònica de Bernat Desclot.