14 de novembre 2016

WORLD PRESS PHOTO 16, AL CCCB

Waiting to register,  de © Matic Zorman
Fotografies que corprenen pel fons i la forma. Instantànies de patiments i d'alegries. 150 fotografies guardonades de les vuitanta-i-tantes mil que han rebut els organitzadors per fer-nos entendre una mica el món. Cada any em sorprèn la quantitat de visitants que congrega aquesta exposició al Centre de Cultura Contemporània.  Enguany hi anem havent dinat, cap a quarts de tres, pensant que no hi hauria gaire públic i hem de fer una hora de cua. Un cop dins, em sorprèn també el silenci amb que els visitants mirem cada fotografia, lliurats a llegir els relats dels contextos en què van ser preses, prenent seient davant d'audiovisuals, sense moure'ns fins que passa la imatge que hem vist quan hi hem arribat... Admiració reverent que no sentim en cap altra exposició. Admiració pels fotoperiodistes, per l'art, per la vida que s'obstina a emergir un cop i un altre, pel món que demana ser entès i no entenem mai prou.

Hope for a New Life, de © Warren Richardson
Vegeu en aquest blog l'apunt
EL PAS D'UN NADÓ SOTA UNA FILFERRADA:
PREMI WORLD PRESS PHOTO 2015