30 de maig 2012

PEDRISSOS NOUS (MULTI)OCUPATS

Fotos: © Paüls
Amb el bon temps, múltiples ciutadans de Duesaigües han fet una pausa en la seva feina i han sortit al carrer a examinar i a avaluar els pedrissos nous del poble. Nota: excel·lent alt. 
Tothom valora positivament la ubicació dels malacons i, molt especialment, el fet que siguin peces de pedra d'esmolar procedents del pont del barranc dels Masos on els pagesos anaven a esmolar les eines. En el reciclatge d'aquests pedrissos s'hi han unit la tradició i aquest nou ús contemporani. Un encert. 
 
Plaça de l'Església. Mentre no tinguem apamats els de davant de l'església, el de l'esquerra ha estat molt més sol·licitat que el de la dreta. Observem, no obstant, que és uns centímetres massa alt, fixem-nos que les noies d'una alçària tirant a altes, no poden posar el peu pla a terra. Foto: © Montse Francisco.
Vet aquí un pedrís multiocupat. És el pedrís de la dreta de davant de l'església. Auguro que serà el seient públic més còmode per a la gent gran, perquè té l'alçària justa. Fotos: © Paüls

  


Plaça de Catalunya, carrer de la Font. Una aturada al pedrís de la cantonada. El noiet s'ha assegut al guardacantó que també és útil com a seient. Foto: © Montse Francisco.

Plaça de Catalunya. Un pedrís per a totes les edats al porxo de l'Ajuntament.
Foto: © Paüls Entre sol i ombra, satisfacció per la feina ben feta. Foto: © Paüls
Un pedrís mig assolellat al matí i assolellat del tot al migdia. Posem la millor cara. Foto: © Paüls 
Davant d'aquest pedrís a estones s'hi han format cues!
 Per les fotos es pot constatar que algunes ciutadanes no se'n mourien. 
Foto: © Paüls


Vegeu en aquest mateix blog:
PEDRISSOS NOUS (MULTI) OCUPATS-2