08 de febrer 2012

HEDDA GABLER, AL LLIURE DE GRÀCIA

Hedda Gabler
Autor: Henrik Ibsen. Traducció i versió de Marc Rosich
Direcció: David Selvas
Teatre Lliure de Gràcia, Barcelona
Ibsen va escriure Hedda Gabler a finals del XIX. I, encara avui, es mostra com un text vigorós, provocador, absolutament contemporani, amb els mínims retocs d'actualització. Laia Marull sembla que hagi nascut interpretant aquesta protagonista complexa, destructiva i sibel·linament salvatge, tot i que l'acció no se situï en la foscor d'un casalot d'Oslo sinó en el que podria ser un luminós xalet mediterrani d'última generació. També es mereix un aplaudiment el conjunt dels intèrprets, amb David Selvas, el director, que s'ha posat a la pell de Brack a causa d'un accident de Francesc Orella. Hedda Gabler és una de les obres cabdals del repertori universal i, aquí, al Lliure de Gràcia, la fan lluir i n'aconsegueixen la nota més alta.