16 de febrer 2012

AL MENJADOR DEL SIMÓ

Sé de un lugar
Autor i director: Iván Morales. Adaptació al català de Joan Roselló.
Intèrprets: Anna Alarcón i Xavi Sàez.
Sala Tallers, La Seca Espai Brossa, Barcelona
Som espectadors-voyeurs al pis del Simó, que després de trencar amb la seva parella, decideix no moure's de casa. Assistim al trentament i a l'acostament continu. El títol fa referència a la cançó de Triana amb la qual van connectar amb un fil invisible les seves vides. Text cinematogràfic. Espectacle bilingüe català-espanyol. 9/10

Vull deixar d'estimar,
però no puc i com més estimo,
més mal em fa.
IVÁN MORALES, Sé de un lugar