02 de febrer 2012

QUITT, AL LLIURE

Quitt. Els irresponsables són en vies d'extinció
Autor: Peter Handke.  Traducció: Feliu Formosa
Direcció: Lluís Pasqual
Teatre Lliure Montjuïc, Barcelona
Foto: © Ros Ribas


Peter Handke va escriure Quitt. Els irresponsables són en vies d'extinció el 1973. Vista l'obra avui podem pensar que el dramaturg era un visionari, que va intuir la crisi econòmica actual. Però és que el 1973 ja hi va haver un daltabaix financer, amb la pujada del preu del petroli. Handke assenyala com a causants d'aquest enfonsament els grans especuladors que van propiciar la situació en benefici propi. L'espectacle es basa en el discurs de contingut conceptual, amb voluntat de tesi, sense gairebé acció. Uns intèrprets de primera línia han treballat el text a consciència, frase a frase, i eviten el mecanicisme, però, tot i així,  les dues hores que dura la funció es fan costerudes. En sortim amb la idea que la història és cíclica i que l'ètica poques vegades hi triomfa.

Es converteixen en pols les pròpies situacions 
teatrals i la pròpia idea del personatge —potser la del 
propi actor—,  incapaç de sobreviure ell mateix com a 
representant dels espectadors i intèrpret 
dels seus anhels al teatre.
LLUÍS PASQUAL. Director de Quitt