13 d’octubre 2019

'LA RAMBLA DE LES FLORISTES', AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

La Rambla de les Floristes, de Josep M. de Sagarra.
Direcció: Jordi Prat i Coll. Sala Gran, TNC.

El director Jordi Prat ha recuperat La Rambla de les floristes, de Josep M. de Sagarra, estrenada el 1935, l'acció de la qual l'autor va situar a l'últim terç del segle XIX, quan es fon l'Antic Règim amb la Revolució del 1868, que provoca la caiguda de la regent Isabel II, amb el general reusenc Joan Prim al capdavant de la sublevació. Hi ha clàssics que es poden actualitzar i n'hi ha que no. La Rambla de les floristes, per molt de bellugueix de figurants i subtils accions complementàries, és una obra d'una societat barcelonina que ja no existeix. Ni la Rambla ni les floristes com l'Antònia (magnífica interpretació de Rosa Boladeras) i les altres que descriu Josep M. de Sagarra. La Rambla d'avui és una altra cosa, del tot indefinida, adotzenada. Reconeixem en el muntatge les llànties i els ossets de peluix que li donen continuïtat en el record tràgic més recent. 8/10

...si la Rambla té vida és perquè la Rambla té mort. 
És als seus esperits a qui volem dedicar aquest espectacle. 
Jordi Prat i Coll, director