21 d’octubre 2019

LA CARBONERIA, DARRERS DIES

La Carboneria, 2019
Aviat s'enderrocarà per dins la casa Tarragó de Barcelona (C/ Urgell, 30), l'edifici més antic del districte de l'Eixample, al barri de sant Antoni,  del 1864, que va signar el mestre d'obres Antoni Valls i Galí. L'edifici és conegut com la Carboneria, pel magatzem i venda de carbó que hi va haver als baixos fins als anys cinquanta.
És una construcció atípica. No té la configuració d’un edifici entre mitgeres —com és habitual a l’Eixample— sinó que és un edifici obert als quatre vents. Presenta quatre façanes, la que dona al carrer Urgell està composta per finestres balcó mentre que les altres tres estan resoltes amb arcuacions. 

La Carboneria, 2013
El 2013 uns artistes grafiters penjats amb cordes i lligats amb arnesos van pintar un globus aerostàtic, amb la cistella feta de draps, al balcó del primer pis, al voltant del qual i com a ornamentació hi van incloure referents anarquistes i de l'univers fantàstic.

La Carboneria, 2009
L'edifici Tarragó forma part del patrimoni de Barcelona, segons la modificació (27/11/2015) del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona. Gràcies al treball de l'arquitecte Enric Granell, professor d'Història de l'Arquitectura de Etsab - Universitat Politècnica de Catalunya, per mitjà d'aquest pla es protegeixen les façanes originals i la configuració exterior de l'edifici.
La casa Tarragó és més popular per les okupacions reiterades i pels espectaculars grafits de la façana que no pas pel valor patrimonial de la seva antiguitat.