04 de gener 2011

DRET D'ADMISSIÓ EN E-BOOK

Primera edició (en paper): febrer 2003
Segona edició (digital): gener 2011 
 
La novel·la Dret d'admissió ja es pot llegir en suport digital.  El protagonista relata en primera persona les estratègies persuasives que empren els grups sectaris per reclutar adeptes i retenir-los amb falses mostres de protecció i amistat.  Aquesta història s'inspira en un fet real.