11 de novembre 2019

'EL MERCADER DE VENÈCIA', A LA VERSUS GLÒRIES

El Mercader de Venècia.Autor: W. Shakespeare.
Versió: Konrad Zschiendrich. Traducció: Miquel Desclot. 
Dir.: Konrad Zschiendrich i Mingo Ràfols. Sala Versus Glòries
L'obra El Mercader de Venècia. L'inici del capitalisme, a la Sala Versus Glòria, en un muntatge auster, de format petit on brilla la paraula. Brillaria també en un gran espai, amb embolcalls visuals que no li calen. Brillaria arreu. Un privilegi sentir-la en la traducció de Miquel Desclot i dita amb la força interpretativa de l'actriu Mercè Managuerra (interpretant el jueu Shylock), que va guanyar la temporada passada el premi Margarida Xirgu per aquest treball. Shylock, humiliat per constants invectives antisemites, es venja amb una clàusula al  préstec de tres mil ducats que li demana el mercader Antonio: si no pot tornar el deute al termini fixat, haurà de donar-li una lliura de la seva carn (sense cap altre ingredient!). La resta de repartiment resol amb nota alta cada paper: Pòrcia (l'actriu Sílvia Forns), Basanio (Damià Plensa) i el mercader Antonio (Àlvar Triay). Una joia publicada el 1600. ¿Qui ho diria? 10/10