10 de setembre 2012

CRITS DE LA DIADA

Un: "Què vol aquesta tropa?"
Tots: "Un nou estat d'Europa!"
Un: "Què vol aquesta gent?"
Tots: "Catalunya independent!"
Tots: "Catalunya, llibertat" (repetit)

Autors: Salvador Cardús (sociòleg)
Marcel Caselles (músic)
Jaume Ayats (etnomusicòleg)
Màrius Serra (escriptor i enigmista)
Vídeo: La Fàbrica