21 d’octubre 2013

POSTALS DES DEL LÍMIT

Foto: © Paüls

Només hi ha una cosa pitjor que el patiment: 
que els altres sàpiguen que estàs patint.

CARRIE FISHER, Postals des del límit