19 d’octubre 2013

ÉS PROU EVIDENT

Peres. Dibuix d'Estel de Haro

És prou evident que hi ha nens de tres anys 
amb un coeficient intel·lectual superior 
al de molts adults de trenta.
MIQUEL DESCLOT