02 d’octubre 2013

EL CRÈDIT

El crèdit. Autor: Jordi Galceran.
Direcció:Sergi Belbel. La Villarroel, Barcelona
La situació no pot ser més clara: en una oficina de «La Caixa» un client (Jordi Boixaderas) demana un crèdit i el director (Jordi Bosch) no l'hi vol concedir perquè no reuneix les condicions de solvència requerides. El client pressiona el director. ¿Amb quines armes? Per llogar-hi cadires (o portar-se-la plegadeta de casa!) 10/10