13 de maig 2013

BARCELONA, AL TNC

Barcelona
Autor i director: Pere Riera. Música: Òscar Roig
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Gran, Barcelona
Esborronament per l'obra Barcelona, de Pere Riera, amb Emma Vilarasau, Míriam Iscla, Jordi Banacolocha, Anna Moliner, Pep Planas, Pepa López, Carlos Cuevas i Joan Carreras. Barcelona,17 de març de 1938, una ciutat bombardejada per l'aviació alemanya i italiana. La guerra entra a la sala d'estar dels Vila,  un microcosmos bigarrat d'emocions, en contrast amb la migradesa material. Aplaudiments interrompent escenes. El públic en ple s'aixeca dels seients aplaudint com empès per una molla quan s'acaba la representació. Apoteosi. 10/10