30 de març 2013

LES PARAULES BRULLEN

Foto: © Paüls
M'arriba un regal en forma de poema, amb un verb que m'invita a investigar. Gràcies, Fany.
Vegeu Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans:
brullar. Els sembrats, treure brulla. 
brulla. Messes al començament de llur creixença.

Les paraules brullen,
en la nostra ment,
s’atropellen per sortir,
per plasmar-se en el paper
que les espera impacient,
per donar-los sentit i forma,
vida pròpia.
Sense aquestes
paraules que ens omplen,
la vida no tindria sentit.
FANY ALBERICH. El do de les paraules