28 de març 2013

BONA GENT

Bona gent
Autor: David Lindsay-Abaire. Traducció: Joan Sellent
Direcció: Daniel Veronese
Teatre Goya Codorníu, Barcelona
Ha nascut en un barri pobre de Boston i no se n'ha mogut. És la Margie Walsh  (exquisida i commovedora interpretació de Mercè Aránega), protagonista de l'obra Bona gent. Treballa de caixera en un supermercat, viu de lloguer, amb la seva filla deficient. Quan la fan fora de la feina, se li acumulen els deutes i es desespera. Pensa que un amic d'infància del barri, metge reputat (interpretat per Àlex Casanovas, concret i intens), potser podria donar-li un cop de mà. La trobada porta cua i pel que diuen i pel que callen descobrim un passat del qual l'home no vol saber res. S'enfronten passat i present, dues maneres de viure, dues cultures. Una traducció brillant de Joan Sellent, que el director, Daniel Veronese, explota amb tots els recursos expressius propis de la llengua col·loquial: frases mig dites, canvis de ritme,  gestos que supleixen una paraula...  Una lliçó d'estudiada espontaneïtat de tots els personatges. Electritzant. 10/10