17 de setembre 2015

POBLACIÓ GLOBAL I LA SENYORA DE LA DALLA

¿Quanta gent neix al món minut a minut? ¿Quina expectativa de vida ens dóna la «senyora de la dalla» a Internet?

 Posats a tenir estadístiques puntuals de tot, aquí en tenim una que supera tots els invents. Un rellotge de la població global que comptabilitza al moment els naixements que es produeixen indicant, a més, en quin lloc exacte del planeta fan el primer plor. El ritme de creixença amb el nadó que va sortint a la columna fa esgarrifar. A més, aquest web (que es pot consultar en anglès o espanyol) indica —prèvia la incorporació de la data de naixement de cadascú— quin lloc ocupem cadascú en la població global, què podem esperar de la vida, quanta gent fa l’aniversari el mateix dia que nosaltres o quines són les expectatives de vida que tenim amb el dia, mes i any exactes que faríem l’últim badall. Una mica morbós, esclar, però si la vida fos així, ens estalviaríem molts problemes d’última hora i podríem anar preparant les maletes a temps! 

Per saber-ne més: