14 de febrer 2014

TRANSLATIONS

Translations. Autor: Brian Friel
Traducció: Joan Sellent. Direcció: Ferran Utzet
Biblioteca de Catalunya, Barcelona
Translations parla del procés pel qual l'invasor imposa la llengua.  I ¿de qui rep suport? Sempre d'algú dels de dins.  No ens passa desapercebut el missatge perquè en tenim massa exemples en la nostra quotidianitat. Ara mateix amb sentències del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manant que tota la classe passi per l'adreçador de la llengua de l'imperi només que una família ho hagi demanat. L'enemic sempre és a casa, si fa no fa com  el van tenir els irlandesos tal com explica Translations de Brian Friel. I, no ens podem arribar a imaginar el que hem d'arribar a veure... Ah, Translations, una joia que fa homenatge al llenguatge ancestral, que conté en la seva essència la cultura d'un poble.  Un deu en posada en escena, un deu per a cada actor i cada actriu. Un treball fet amb amor i talent. 10/10