22 de febrer 2014

EL CARTELL DEL CARNAVAL DE REUS, 2014

Autors: J. Andreu Velasco i J. M. Figuerola
El cartell del Carnaval de Reus d'enguany és una litografia ancorada en l'ara i aquí. Perquè faci una mica de gràcia cal saber qui són els dos personatges que ocupen el 50% de l'espai del cartell. D'aquí a res, aquest cartell serà del tot incomprensible, fins i tot per a la gent de Reus. ¿Qui devien ser aquells personatges, diran, els estudiosos?
Ara bé, sabent qui són, no entenc que qui aguanti la nena Alegret (del PP) sigui l'adult Pellicer (de CIU). En realitat, qui no s'ha fet prou gran, és a dir, que no ha pogut governar en majoria, és l'alcalde Pellicer, o sigui que hauria de ser el nadó nen Jesús; en canvi, Alegret, la tutora, hauria de ser la mare de Déu. Potser el canvi es pot justificar perquè és temps de joc i de transgressió. Deixem-ho així i sortim de gresca, sense fixar-nos gaire en la composició, la tipografia i la qualitat d'impressió. Ni amb el lema. ¿"Amable i familiar" ha de ser el Carnaval de Reus? Hem tocat fons.