09 de novembre 2013

SEGURETAT CIUTADANA

Seguretat ciutadana. © Paüls

Sóc un paper, només: un arbre de papers.
VICENT ANDRÉS ESTELLES
Havem escrit papers, innombrables papers...