11 de juny 2013

LA BOTJA DE CUCS

Botja de cucs.  Foto: © Menuda Natura
La botja de cucs (Anthyllis cytisoides L.) és un arbust de prop d'un metre, de fulla perenne, grisenca, que en aquesta època es troba en una florida espectacular als talussos secs de vora de la carretera de Montbrió a Duesaigües i als marges de la via del tren Reus-Móra. És una planta que protegeix els vessants muntanyosos contra l'erosió i, a més, la flor és molt apreciada per les abelles.
Fa temps que vaig darrere de saber-ne el nom i, per fi, el blog «Menuda Natura», en fa un documentat apunt. En dóna la nomenclatura científica i molts noms comuns i, encara, el TERMAT  n'hi afegeix d'altres: albada, botja, botja de cucs, botja de cuca, botja de cuques, botja blanca, botja de rames, botja rasparella, botja rasposa, cugot, estepa groga, herba blanca, rapa. Com que de cap nom sé els referents, trio botja de cucs, perquè segons explica Manel Casanova, "les branques rectes i flexibles, s'usaven per fer els llits dels cucs de seda". De fet, tenien moltes altres utilitats, a més d'il·luminar els camins de dia.