27 de gener 2010

El primer tren surt a les 6:37

Línia Móra. El tren de primera hora del matí, en direcció a l'estació de França de Barcelona, passa per l'estació d'Ascó a les 6:37 hores. Al poema narratiu titulat Línia Móra (en procés d'edició a Arola), del qual sóc autora, Jamil·la, la protagonista, ja és dalt del tren, hi ha pujat a Riba-roja d'Ebre. El pare i el germà treballen a Ascó en torn de nit, i ella porta la casa. Va a Barcelona per unes cures a una unitat de radiologia.

6:37

Quatre seients al fons d'una platea
fan bressolar les peces de Jamil.la.
Passa un cel llis com un mirall al vidre
del finestral. Els ulls dins els ulls ronden.
Diu, "Al.là ho vol": a Ascó a mans besades.
Pel benestar, ha consentit el rapte
per fer de minyona dels reis de casa.
Una sentor de farigola es filtra
acompanyant un noi que tentineja
i cau rodó sobre un traspontí i plora,
un sanglot sec, un gemec a la gola.
No riu ningú, quan dormen les paraules.

(© Lena Paüls. Línia Móra. Editorial Arola, edició en preparació)